Kazimierz Leski „Bradl”

We wtorek 6 czerwca 1944 roku na normandzkich plażach lądują alianckie oddziały. Rozpoczyna się operacja „Overlord”. Plany umocnień Wału Atlantyckiego, które przyjdzie zdobywać alianckim żołnierzom, są znane ich dowódcom dzięki polskiemu oficerowi wywiadu, który w mundurze niemieckiego generała, przeniknął do sztabu gospodarczego marszałka von Rundstedta.

Stanisław Jankowski „Agaton” – najlepszy fałszerz wśród architektów

Natychmiast po przegranej wojnie obronnej w 1939 roku podjęto działania zmierzające do kontynuowania walki w konspiracji. Jakiekolwiek formy oporu, a często nawet zwyczajne przetrwanie w okupowanym kraju, byłyby jednak niemożliwe, gdyby nie fałszywe dokumenty, które dawały bezpieczną tożsamość i często ratowały życie.Spośród wszystkich oddziałów Armii Krajowej zajmujących się tzw. techniką i legalizacją, najbardziej znany jest słynny „Agaton”, którym kierował cichociemny Stanisław Jankowski. 

Czytaj dalej

Aleksander Stpiczyński – zwycięstwo hartu ducha nad przeciwnościami losu

Był grudzień 1942 roku. Paryż, Komenda Placu. Na czarnej tablicy stojącej w holu, wielkimi białymi literami napisano – „Pułkownik Arnold von Lückner prosi jego ekscelencję generała von Hallmana o skomunikowanie się z nim w hotelu Rochechoire”. 
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zarówno pułkownik von Lückner, jak i generał Hallman, w rzeczywistości byli oficerami wywiadu Armii Krajowej, podróżującymi w niemieckich mundurach po całej okupowanej Europie.