Stanisław Jankowski „Agaton” – najlepszy fałszerz wśród architektów

Natychmiast po przegranej wojnie obronnej w 1939 roku podjęto działania zmierzające do kontynuowania walki w konspiracji. Jakiekolwiek formy oporu, a często nawet zwyczajne przetrwanie w okupowanym kraju, byłyby jednak niemożliwe, gdyby nie fałszywe dokumenty, które dawały bezpieczną tożsamość i często ratowały życie.Spośród wszystkich oddziałów Armii Krajowej zajmujących się tzw. techniką i legalizacją, najbardziej znany jest słynny „Agaton”, którym kierował cichociemny Stanisław Jankowski. 

Czytaj dalej

Aleksander Stpiczyński – zwycięstwo hartu ducha nad przeciwnościami losu

Był grudzień 1942 roku. Paryż, Komenda Placu. Na czarnej tablicy stojącej w holu, wielkimi białymi literami napisano – „Pułkownik Arnold von Lückner prosi jego ekscelencję generała von Hallmana o skomunikowanie się z nim w hotelu Rochechoire”. 
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zarówno pułkownik von Lückner, jak i generał Hallman, w rzeczywistości byli oficerami wywiadu Armii Krajowej, podróżującymi w niemieckich mundurach po całej okupowanej Europie.