Heil Schicklgruber !!!

7 czerwca 1837 roku Maria Anna Schicklgruber - czterdziestodwuletnia, niezamężna kobieta, pochodząca z chłopskiej rodziny, urodziła chłopca, któremu dała na imię Alois.Nikt wówczas nie mógł przypuszczać, że syn Aloisa, Adolf rozpęta szaleństwo, które niemal całą Europę zmieni w pole bitwy, milionom ludzi przysporzy cierpień, a kolejne miliony pozbawi życia.Czy historia obrałaby tak tragiczny w skutkach kierunek, gdyby ambitny prowincjonalny urzędnik, na jakiego zdołał wybić się Alois Schicklgruber, nie postanowił zmienić swojego pospolitego – jak określi je później jego syn – nazwiska?